Indberetning af underskud fra tidligere år

Fra på mandag åbner SKAT op for deres nye indberetningssystem for selskabers selvangivelser, og i samme omgang åbnes op for indberetning af fremførselsberettigede underskud opstået i 2002 eller senere. Det er af afgørende betydning at du (eller din revisor) husker at indberette et evt. fremførselsberettiget underskud til SKAT senest den 1. september 2015, da selskabet ellers vil blive…