Persondatapolitik

Retningslinjerne for Taliums behandling af personoplysninger for kunder og samarbejdspartnere er nu tilgængelig på her, men kan også findes på hjemmesiden under menuen publikationer.

Husk at få indberettet din virksomheds reelle ejere

For små tre måneder siden blev det gjort lovpligtigt, at ledelsen i et selskab skal registrere, hvem der er selskabets reelle ejer. Som et selskabs reelle ejer anses en fysisk person der i sidste ende, enten direkte eller indirekte, ejer eller kontrollerer ”en tilstrækkelig del af virksomheden” – det vil i praksis oftest sige 25%…

Nyt navn, ny hjemmeside

Efter længere tids dialog er Claus Fraussing Nielsen nået til enighed med den hidtidige forretningspartner om at bringe samarbejdet til ophør, da der ikke kunne opnås den fornødne enighed om den fremtidige retning for samarbejdet. Betydningen heraf er, at Claus Fraussing Nielsen med sin virksomhed udtræder af samarbejdet, og fortsætter under det nye navn “Talium”.

Har du husket at indberette til det offentlige ejerregister?

Hvis du ejer et selskab skal du være opmærksom på, at sidste frist for at indberette oplysningerne om ejere og panthavere til Det Offentlige Ejerregister er 15. juni 2015, og hvis ikke du får indberettet rettidigt kan konsekvensen blive en bøde.Der er lovpligtigt for alle danske selskaber1 at registrere deres ejere og panthavere i Det…

Hjemmekontor

Mange selvstændigt erhvervsdrivende starter med at drive deres virksomhed fra hjemmet. Dette gøres bl.a. for at spare virksomheden for flere omkostninger end højst nødvendigt. Men hvad nu med det merforbrug der så opstår af f.eks. el og vand – er der mon mulighed for at trække noget fra i virksomhedens regnskab? Hovedreglen i dansk skattelovgivning…

Indberetning af underskud fra tidligere år

Fra på mandag åbner SKAT op for deres nye indberetningssystem for selskabers selvangivelser, og i samme omgang åbnes op for indberetning af fremførselsberettigede underskud opstået i 2002 eller senere. Det er af afgørende betydning at du (eller din revisor) husker at indberette et evt. fremførselsberettiget underskud til SKAT senest den 1. september 2015, da selskabet ellers vil blive…

IT-beskatning

For “almindelige lønmodtagere” er reglerne for, hvordan IT-goder (telefon, bredbånd og computer) skal beskattes, relativt simple; Et arbejdsgiverbetalt telefonabonnement beskattes med kr. 2.600 om året (2015). En bredbåndsforbindelse vil ligeledes være et skattepligtigt gode, medmindre der er adgang til arbejdsgivers netværk – i så fald vil godet være skattefrit. En computer, som arbejdsgiver stiller til…

Selvstændig virksomhed eller lønmodtager

I de senere år har der spredt sig en tendens, hvor virksomheder i stigende grad ønsker at indgå aftaler med selvstændigt erhvervsdrivende i stedet for at ansætte egentlige medarbejdere. Højst sandsynligt da det på mange måder er nemmere både rent økonomisk og administrativt. Der er blot det lille men, at det faktisk ikke er det…

Kørselsgodtgørelse, befordringsfradrag og 60-dages reglen

Det fremgår af en artikel i Politikken den 17/2 2015, at SKAT i fremover vil have fokus på de typiske fejl i danskernes selvangivelser – hvilket vel nok ikke er så mærkeligt endda. Et af de fradrag der bliver fremhævet som særlig fejlbehæftet er befordringsfradraget. Ifølge artiklen består fejlen oftest i, at man glemmer ”at…

Håndværkerfradrag i 2014

Hvis du endnu ikke har nået (eller husket) at få indberettet dit håndværkerfradrag for 2014 til SKAT, så er der håb endnu.Det du i første omgang skal sikre dig er, at det arbejde du har fået udført er blevet leveret i 2014, og at det står på listen over godkendte ydelser. Det næste du skal…