Reception

For at markere flytningen af kontoret til Harlev, men også for at markere at jeg den 24. august havde 10 års jubilæum som selvstændig, afholdes der åbent kontor for kunder, forretningsforbindelser og ”venner af huset” på Lilleringvej 20 i Harlev, fredag den 3. september i tidsrummet 14-17.

Hjemmekontor

Mange selvstændigt erhvervsdrivende starter med at drive deres virksomhed fra hjemmet. Dette gøres bl.a. for at spare virksomheden for flere omkostninger end højst nødvendigt. Men hvad nu med det merforbrug der så opstår af f.eks. el og vand – er der mon mulighed for at trække noget fra i virksomhedens regnskab? Hovedreglen i dansk skattelovgivning…

Indberetning af underskud fra tidligere år

Fra på mandag åbner SKAT op for deres nye indberetningssystem for selskabers selvangivelser, og i samme omgang åbnes op for indberetning af fremførselsberettigede underskud opstået i 2002 eller senere. Det er af afgørende betydning at du (eller din revisor) husker at indberette et evt. fremførselsberettiget underskud til SKAT senest den 1. september 2015, da selskabet ellers vil blive…

IT-beskatning

For “almindelige lønmodtagere” er reglerne for, hvordan IT-goder (telefon, bredbånd og computer) skal beskattes, relativt simple; Et arbejdsgiverbetalt telefonabonnement beskattes med kr. 2.600 om året (2015). En bredbåndsforbindelse vil ligeledes være et skattepligtigt gode, medmindre der er adgang til arbejdsgivers netværk – i så fald vil godet være skattefrit. En computer, som arbejdsgiver stiller til…