Selvstændig virksomhed eller lønmodtager

I de senere år har der spredt sig en tendens, hvor virksomheder i stigende grad ønsker at indgå aftaler med selvstændigt erhvervsdrivende i stedet for at ansætte egentlige medarbejdere. Højst sandsynligt da det på mange måder er nemmere både rent økonomisk og administrativt.

Der er blot det lille men, at det faktisk ikke er det formelle indhold af aftalen mellem virksomheden og konsulenten der er afgørende for, om der er tale om det ene eller andet forhold, men derimod de reelle forhold i samarbejdet. Det forholder sig nemlig sådan, at selvom en indkomstmodtager (konsulent) sender en regning til virksomheden der er udført arbejde for (hvervgiver), så kan SKAT principielt anse konsulenten for (skatteretligt) at være ansat i virksomheden, hvis den samlede vurdering af aftalen taler herfor.