IT-beskatning

For “almindelige lønmodtagere” er reglerne for, hvordan IT-goder (telefon, bredbånd og computer) skal beskattes, relativt simple;

  • Et arbejdsgiverbetalt telefonabonnement beskattes med kr. 2.600 om året (2015).
  • En bredbåndsforbindelse vil ligeledes være et skattepligtigt gode, medmindre der er adgang til arbejdsgivers netværk – i så fald vil godet være skattefrit.
  • En computer, som arbejdsgiver stiller til rådighed til brug for arbejdet, er et skattefrit gode – også til trods for at computeren evt. anvendes privat.

 

For selvstændigt erhvervsdrivende er tingene ikke helt så simple. Der er selvfølgelig mulighed for at få tilsvarende goder stillet til rådighed, men hvordan det forholder sig med skat og moms af disse goder er lidt en anden snak.