Nyt navn, ny hjemmeside

Efter længere tids dialog er Claus Fraussing Nielsen nået til enighed med den hidtidige forretningspartner om at bringe samarbejdet til ophør, da der ikke kunne opnås den fornødne enighed om den fremtidige retning for samarbejdet. Betydningen heraf er, at Claus Fraussing Nielsen med sin virksomhed udtræder af samarbejdet, og fortsætter under det nye navn “Talium”.